Elmúltál már 18 éves?
Kérjük, a belépéshez add meg születési dátumod!

Játékleírás

Soproni Nyári Promóció 2019. – „Mind imádjuk a habokat” NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A játék szervezője

A Soproni Nyári Promóció 2019. – „Mind imádjuk a habokat” elnevezésű nyereményjáték (” Játék”) szervezője a HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ Részvénytársaság (székhely: 9400 Sopron, Vándor S. út 1.; e-mail:info@heinekenhungaria.hu; képviseli:Spollár Zita – National Trade Marketing Manager) (”Szervező„Adatkezelő”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Group Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 2. fszt. .cím: 1054 Budapest, Hold utca 27. 3.em.; képviseli: Sipos Dávid) (”Lebonyolító” „Adatfeldolgozó”) látja el.

2. A játékban történő részvétel feltételei

2.1 A Játék nyelve magyar. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.3., 2.4., 2.5., 2.8., 2.9., 2.10., 5.2., 5.4., 7.3., és 8.4. pontokban meghatározott kizárt személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

 • ellátogat a www.soproni. hu/nyaripromocio domain alatti weboldalra (a „Weboldal”) és

· megadja valós személyes adatait (teljes név, e-mail cím) (a „ Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a „Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen Játékszabályzatban írtak szerinti – kezeléséhez, majd

· vásárol legalább 4 db (négy darab) bármely magyarországi TESCO üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható alábbi Soproni termékek közül (a „Termék”):

 • Soproni Klasszikus 0.5l doboz
 • Soproni Klasszikus 0.5l palack
 • Soproni 1895 0.5l doboz
 • Soproni 1895 0.5l palack
 • Soproni Óvatos Duhaj IPA 0.5l doboz
 • Soproni Óvatos Duhaj IPA 0.5l palack
 • Soproni Óvatos Duhaj Démon 0.5l doboz
 • Soproni Óvatos Duhaj Démon 0.5l palack
 • Soproni Óvatos Duhaj APA 0.5l doboz
 • Soproni Óvatos Duhaj APA 0.5l palack
 • Soproni Óvatos Duhaj Meggy Ale 0.5l doboz
 • Soproni Szűz 0.5l doboz
 • Soproni Szűz 0.5l palack
 • Soproni Radler 1.4% citrom 0.5l doboz
 • Soproni Radler 1.4% meggy-citrom 0.5l doboz
 • Soproni Radler 0.0% citrom 0.5l doboz
 • Soproni Radler 0.0% meggy-citrom 0.5l doboz
 • Soproni Radler 0.0% lime-menta 0.5l doboz
 • Soproni Radler 0.0% lime-bodza 0.5l doboz

A nyereményjátékban az alábbi termékek NEM vesznek részt:

 • Soproni Klasszikus 6x0.5l doboz
 • Soproni Klasszikus 6x0.5l palack

· a vásárlásokat követően a Regisztrációja alatt meglátogatja a Weboldalt és

· a Weboldalon feltölti a vásárlást igazoló blokkon (a „ Blokk”) szereplő AP kódot (a „Kód”)

(ezen lépések szerint és megvalósításával feltöltött Kód együttesen: „ Pályázat”).

Egy Játékos tetszőleges számú Pályázatot nyújthat be a Játékba.

2.2 Minden Játékos köteles a Játék végét követő90 (kilencven) napig sértetlenül, és jól olvasható módon megőrizni – nem csak a nyertes, hanem az összes Pályázatként benyújtott - 2.1. pontban meghatározott Termékek vásárlását igazoló vásárlási időpontot (dátum, óra, perc) tartalmazó tételes blokkot (a „ Blokk”). Nyertes Pályázat esetén a Lebonyolító részére a nyertes Játékos köteles e-mailen a nyertes vásárlását igazoló Blokkot megküldeni az 5. pontban foglaltak szerint, amely a nyeremény átvételének előfeltétele.

A Szervező kizárólag azokat a Blokkokat fogadja el, amelyen a vásárolt, 2.1. pontban megjelölt Termékek egyértelműen beazonosítható módon feltüntetésre kerültek, továbbá a Blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a 3. pontban megjelölt időtartam alá esik.

2.3 Amennyiben a Játékos nem tudja bemutatni a Pályázatként feltöltött összes Blokkot , úgy Szervező a Játékost kizárhatja a Játékból.

2.4 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.5 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.6 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.7 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.8 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.9 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.10 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek többek között azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós adataikkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

3. A játék időtartama

A Játék 2019. június 6. napján 00 óra 00 perctől 2019. július 17. napján 23 óra 59 percig tart.

A játék a következő játékhetekre oszlik:

 • 1. játékhét: 2019. június 6. – június 12.
 • 2. játékhét: 2019. június 13. – június 19.
 • 3. játékhét: 2019. június 20. – június 26.
 • 4. játékhét: 2019. június 27. – július 3.
 • 5. játékhét: 2019. július 4. – július 10.
 • 6. játékhét: 2019. július 11. – július 17.

A 2019. június 6. napja 00 óra 00 perc előtt, illetve 2019. július 17. napja 23 óra 59 perc után beérkezett Pályázatokat a Szervezőnek nem áll módjában érvényes Pályázatként elfogadnia.

4. A játék menete

4.1 A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék 3. pontban meghatározott időtartama során a Weboldalon elvégezze a Regisztrációt, vásároljon bármilyen, a jelen Játékszabályzat 2.1. pontjában felsorolt Soproni Terméket és a vásárlásait igazoló Blokkon szereplő Kódot feltöltse a Weboldalra.

A Játékos őrizze meg az összes Pályázatként feltöltött a Termék vásárlását igazoló Blokkot beleértve a nyertes Kódot tartalmazó vásárlását igazoló Blokkot a Játék teljes időtartama alatt, valamint a Játék lezárását követő 90 (kilencven) napig sértetlenül, és jól olvasható módon.

4.2 Napi nyeremények (a továbbiakban: Napi Nyeremény)

4.2.1. Napi Nyeremények nyerő időpontjai

4.2.1.1 Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően 2019. május 29. napján 10 óra 00 perckor a Lebonyolító 1054 Budapest, Hold u. 27. szám 3. emelet alatti telephelyén, a Napi Nyereményekre vonatkozóan a Játék teljes időtartamának tekintetében összesen 42 db (negyvenkét darab) napi nyerő időpontot sorsol ki oly módon, hogy a nyerő időpontok a Játék minden egyes játéknapján 6:00 és 23:00 közötti időpontokra essenek.

4.2.1.2 A Napi Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Napi Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontban vagy az ahhoz legközelebbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot, azaz töltenek fel Kódot a 2.1. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölt fel Kódot), a Lebonyolító azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

4.2.1.3 A nyerő időpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő közjegyző aláírásával hitelesít. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.2.1.4 Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Szervező a 4.2.1.1. pontban meghatározott napi nyerő időponthoz második legközelebbi időpillanatban beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott Napi Nyeremény tekintetében.

4.2.2 Napi Nyeremények

A Játék időtartama során minden 4.2.1.1. pont szerinti nyerő időpontban 1 db (egy darab) Napi Nyeremény kerül kiosztásra. A megnyerhető Napi Nyeremény:

- Felfújható vízi sörtartó

Egy Játékos összesen 1 db (egy darab) Napi Nyereményre lehet jogosult a Játék teljes időtartama alatt.

Amennyiben olyan Játékos Pályázata nyer, aki már megnyert 1 db (egy darab) Napi Nyereményt, helyette napi nyerő időponthoz második legközelebbi időpillanatban beküldött Pályázat beküldője lesz a nyertes az adott Napi Nyeremény tekintetében.

4.3 Heti nyeremények (a továbbiakban: Heti Nyeremény)

4.3.1. Heti Nyeremények nyerő időpontjai

4.3.1.1. Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően 2019. május 29. napján 10 óra 00 perckor a Lebonyolító 1054 Budapest, Hold u. 27. 3. emelet szám alatti telephelyén, a Heti Nyereményekre vonatkozóan a Játék teljes időtartamának tekintetében összesen 6 db (hat darab) heti nyerő időpontot sorsol ki.

4.3.1.2. A Heti Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Heti Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontban vagy az ahhoz legközelebbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot, azaz töltenek fel Kódot a 2.1. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölt fel Kódot), a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

4.3.1.3. A nyerő időpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő közjegyző aláírásával hitelesít. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.3.1.4. Amennyiben a heti nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Szervező a 4.3.1.1. pontban meghatározott heti nyerő időponthoz második legközelebbi időpillanatban beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott Heti Nyeremény tekintetében.

4.3.2. A Heti Nyeremények

A Játék időtartama során minden 4.3.1.1. pont szerinti nyerő időpontban 1 db (egy darab) Heti Nyeremény kerül kiosztásra. A megnyerhető Heti Nyeremény:

- Óriás kacsa úszómatrac

Egy Játékos legfeljebb 1 db (egy darab) Heti Nyereményre lehet jogosult.

Amennyiben olyan Játékos Pályázata nyer, aki már megnyert 1 db (egy darab) Heti Nyereményt, helyette a heti nyerő időponthoz második legközelebbi időpillanatban beküldött Pályázat beküldője lesz a nyertes az adott Heti Nyeremény tekintetében.

4.4 A Fődíj sorsolása (a továbbiakban: Fődíj)

4.4.1. A Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat közül – 2019. július 19. napján 10 óra 00 perckor – Lebonyolító 1054 Budapest, Hold u. 27. 3. emelet szám alatti telephelyén – közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással - sorsolja ki a Fődíj nyertesét. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen közjegyző aláírásával hitelesít. Lebonyolító a sorsolás alkalmával 10 db (tíz darab) tartaléknyertes Pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.4.2. A Fődíj

- 2 éjszakára szállás a Balatonon; leutazás dekorált kisbusszal és sofőrrel, amelyet a Szervező biztosít

4.4.3. A Fődíj kizárólag az alábbi két időpont egyikében vehető igénybe:

- 2019. augusztus 16-18.

- 2019 szeptember 6-8.

Amennyiben a Fődíj nyertesének a két időpont egyike sem megfelelő, úgy Szervező nem tudja biztosítani a nyeremény átvételét és így az a sorrendben következő pótnyertesre száll.

4.4.4. A nyeremények (Napi és Heti Nyeremények, valamint a Fődíj a továbbiakban együtt: „Nyeremény”) másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

5. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

5.1 A Lebonyolító a nyerteseket legkésőbb az adott nyerőidőpontot, illetve sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti e-mailben a Regisztráció során a Játékosok által megadott e-mail címére küldött elektronikus üzenetben („Értesítés”), továbbá a Lebonyolító a nyertes Játékos teljes nevét ugyanezen időtartamon belül közzéteszi a Weboldalon is.

5.2 A nyertes Játékosok a sopronitesco@hpsdigital.hu e-mail címen kötelesek az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Napi és Heti Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adataikat (teljes név, magyarországi szállítási cím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a Szervező a Napi és Heti Nyeremények esetében a meghatározott nyerő időpontokhoz második legközelebbi időpontban beküldött Pályázat beküldőjét, míg a Fődíj esetében tartaléknyertest nevezi ki nyertesnek.

Amennyiben a Játékos Nyereményt nyer, úgy az Értesítésben található nyertes Kódot tartalmazó vásárlását igazoló Blokkot a Napi és Heti Nyeremények esetén e-mailen és a Fődíj esetében pedig postai úton köteles a Játékos beküldeni az erre irányuló értesítést követő 10 munkanapon napon belül a Lebonyolító: sopronitesco@hpsdigital.hu e-mail illetve HPS Group Kft.; 1054 Budapest, Hold u. 27. postai címére . Mindkét fenti időtartam vonatkozásában a küldemény e-mail, illetve postacímre érkezése irányadó, nem annak feladási dátuma. Lebonyolító bármilyen okból kifolyólag jogosult a nyertes Játékostól a nyertes Játékos által feltöltött összes Pályázathoz tartozó a vásárlásokat igazoló Blokkokat postai úton bekérni a Játék lezárását követő 90 napig. Amennyiben a Játékos nem tudja igazolni a Pályázatként feltöltött vásárlásokat a Blokkal, illetve a nyertes Kódhoz tartozó Blokkot, akkor elesik a Nyereményétől és a Napi és Heti Nyeremények esetében a meghatározott nyerő időpontokhoz második legközelebbi időpontban beküldött Pályázat beküldőjére, míg a Fődíj esetében tartaléknyertesre száll át a Nyereménye.

5.3 A Nyereményt (a Fődíj kivételével) a Szervező postai úton, a Játékos által az Értesítésre írt válaszában megadott magyarországi szállítási címére kézbesíti. A Nyeremények kézbesítése a nyertessel történő előzetes egyeztetés után történik meg. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles a Nyeremények átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni, továbbá a Nyeremény átvétele előtt köteles igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Fődíj esetében a nyertes Játékos köteles személyesen eljárni és a Lebonyolító által meghatározott elérhetőségeken felvenni a kapcsolatot Lebonyolítóval legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles a Fődíj átvétele tekintetében a Szervezővel, a Lebonyolítóval, illetve a Fődíjat biztosító szálláshellyel mindenben együttműködni. Ha ezen együttműködési kötelezettségnek a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Fődíj átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. Játékos tudomásul veszi, hogy a fődíj átvételére kizárólag a 4.4.3. pontban meghatározott időpontok egyikében van lehetősége, ezt meghaladóan Lebonyolító nem tud lehetőséget biztosítani a Fődíj átvételére. Ezen időpontok nyertes Játékos érdekkörében felmerülő okból történő elmulasztása Szervező, Lebonyolító vagy a Fődíjat biztosító szálláshely terhére nem róható fel. Ebben az esetben Szervező a Fődíjat a sorrendben következő tartaléknyertesre ruházza át.

5.4 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adózás

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Játékról részletes információ a Weboldalon oldalon érhető el.

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

7.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes a Játékos szabadon adott hozzájárulásán alapul. A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését a jelen pontban megadott elérhetőségeken, de ez nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

a) Szervező, mint Adatkezelő és Lebonyolító, mint Adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

b) Szervező, mint Adatkezelő a nyertes Játékos nevét a www.soproni.hu/nyaripromocio Weboldalon nyilvánosságra hozza az alábbi célból: nyertes Játékos biztos tájékoztatása a nyertességéről, amellyel elkerülhető az, hogy a Játékos azért nem értesül a nyertességéről, mert a levelezőrendszere levélszemét (spam) vagy promóció, esetleg egyéb almappákba helyezi el az Értesítést;

c) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító végzi, mint Adatfeldolgozó. Szervező és lebonyolító között az adattovábbítás elektronikus úton történik.

A Játékosok Játék céljából kezelt adatait az Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 napig kezeli és őrizi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli a nyilvántartásából.

Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 nap eltelte előtt az alábbi esetekben törli a Játékos adatait:

- a Nyeremény kézbesítésre került és a nyertes Játékos igazoltan átvette azt;

- a Játékos a 90 nap letelte előtt kéri az adatai törlését.

Adatkezelő az első esetben az igazolt átvételt követően, míg a második esetben a törlés iránti kérelem beérkezését követően törli a Játékos adatait.

Adatfeldolgozó az adatokhoz az Adatkezelő adatkezelési ideje alatt fér hozzá.

Adattárolás elektronikusan és papíron alapon történik Lebonyolító 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em. címe alatt.

Adattovábbítás (teljes név és magyarországi szállítási cím) a Nyeremény kézbesítése céljából történik a Magyar Posta Zrt. felé, aki adatfeldolgozóként jár el. A Magyar Posta Zrt. adatkezelési idejére vonatkozóan információt talál a https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato címen.

A Fődíj tekintetében a teljes név és kapcsolattartási adatok (email cím, magyarországi szállítási cím) kerülnek továbbításra a Booking Holdings Inc. vállalatcsoport mint adatkezelő felé, aki azokat a szálláshely nyújtója felé mindenképp továbbítja. A Booking Holdings Inc. vállalatcsoport adatkezelési tájékoztatója a https://www.booking.com/content/privacy.hu.html?aid=376391;label=bdot-DwqATt2DVXUX4ZBki0mNCQS267778149247%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.347.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-3346771808%3Alp1007633%3Ali%3Adec%3Adm;sid=41b9ca9116ec82217994905bf8a5d7cd#policy-what webcímen érhető el.

A személyes adatokat a Szervező, mint Adatkezelő, a Lebonyolító, mint Adatfeldolgozó, a – teljes név és magyarországi szállítási cím tekintetében – a Magyar Posta (Napi Nyeremény) mint adatfeldolgozó, – teljes név és nyertesség tekintetében - a www.soproni.hu/nyaripromocio Weboldalt látogató felhasználók, - teljes név és kapcsolattartási adatok tekintetében - Booking Holdings Inc. vállalatcsoport, mint adatkezelő ismerik meg. A Booking Holdings Inc. vállalatcsoport a személyes adatokat továbbítja a szálláshely nyújtója felé.

7.2. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Szervező, mint Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címeken: HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ Részvénytársaság (székhely: 9400 Sopron, Vándor S. út 1.) illetve a HPS Group Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 2. fszt.) címén, vagy a sopronitesco@hpsdigital.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'')
 • bíróságnál (a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai által meghatározottan főszabály szerint Győri Törvényszék, 9021 Győr, Szt. István út 6., Telefonszám : +36 96 508 700, illetve a Soproni Járásbíróság, 9400 Sopron, Klebelsberg Kuno tér 1.; levelezési cím: 9401 Sopron, Pf.: 120.; Telefonszám: +36 99 506 850; e-mail cím: birosag@sopron.birosag.hu ; az Infotv 23.§ (3) bek. alapján az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani).

Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • Hozzáférés (tájékoztatás): a Játékos jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen, a vele kapcsolatosan folytatott adatkezelésről, annak céljáról, a kezelt adatokról, kezelt adatok esetleges továbbításáról, adatkezelés idejéről, a Játékos jogairól, az adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségről, az adatok forrásáról, történik-e harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás és kérheti az adatai másolatát is.
 • Helyesbítés: a Játékos kérheti a helytelen adatainak a helyesbítését.
 • Törlés (illetve elfeledtetés): a Játékos kérheti adatainak törlését, ha már nincs szükség rájuk abból a célból amelyből azokat gyűjtötték, a Játékos visszavonja a hozzájárulását, tiltakozik az adatkezelés ellen, jogellenes adatkezelés esetén. Az elfeledtetéshez való jog a nyilvánosságra hozott adatok törlésével kapcsolatos Adatkezelői intézkedést jelenti.
 • Korlátozás: korlátozás esetén a tároláson kívül csak a Játékos hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, vagy fontos közérdekből lehet kezelni az adatokat. Kérheti a Játékos ha vitatja az adatok pontosságát, akkor arra az időre, vagy jogellenes az adatkezelés, de nem szeretné a Játékos a törlést, nincs már szükség az adatokra az adatkezelés céljából, de a Játékosnak szüksége van rá jogi igényének előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt.
 • Adathordozhatóság: a Játékos hozzájárulása alapján automatizált módon (gépi) kezelt adatok tekintetében kérhető az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítása illetve a Játékos részére történő kiadása.
 • Tiltakozás: a tiltakozás joga azt jelenti, hogy közérdekű vagy Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelt adatok kezelése ellen az, akinek a személyes adatait így kezelik tiltakozhat, kivéve, ha az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdeke kényszerítő erejű jogos érdek, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak. Adatkezelő jogos érdeke alapján nem kezeli a Játékos adatait.

Az Adatkezelő (Szervező és Lebonyolító) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezéseivel.

7.3. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a Játékos a Játékban nem tud részt venni. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi, a Nyeremény kézbesítése, átadása az adatok kezelése nélkül lehetetlen.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, magyarországi szállítási cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, forgalmazójával, illetve szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.5. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi Weboldalon.

Budapest, 2019.05.31.

HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ Részvénytársaság

Szervező