Elmúltál már 18 éves?
Kérjük, a belépéshez add meg születési dátumod!

Játékleírás

SOPRONI – NYÁRI INTERSPAR PROMÓCIÓ 2018. elnevezésű nyereményjáték

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A játékban részt vevők részvételükkel külön jognyilatkozat nélkül tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

1. A Játék szervezője:

A HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1., a továbbiakban: Szervező), SOPRONI – Nyári INTERSPAR promóció 2018. elnevezéssel nyereményjátékot szervez a Magyarországon Soproni terméket vásárlók számára (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék lebonyolítója az ACG Reklámügynökség (székhely: 1126 Budapest, Henger utca 2/b.) (a továbbiakban „Lebonyolító”).

2. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni (a továbbiakban: „Játékos”), aki legalább 6 db bármilyen Soproni terméket vásárol bármelyik INSTERSPAR áruházban, majd a Játék időtartama alatt a termékek vásárlását igazoló blokk AP-kódját és nyugtaszámát (a továbbiakban: „Kód”) feltölti a www.soproni.hu/nyaripromocio oldalra. A Játékosok a Játék során sorsolás(ok)on vesznek részt.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, valamint a Játékban részt vevő termékek árusítását végző kis- és nagykereskedelmi üzletek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2018. 08. 01. 00:00-tól 2018. 08. 31. 23:59-ig tart.

Az ezen időszak után a promóciós weboldalra (www.soproni.hu/nyaripromocio) feltöltött kódokat érvénytelennek tekintjük. A kódok beérkezési időpontjának meghatározásául az adminisztrációs rendszerbe történő beérkezési időpont az irányadó.

A Kód feltöltésének a fenti időszakban kell megtörténnie, míg a vásárlásokra a Játék kezdő időpontja előtt is sor kerülhet.

A Játék 5 darab részidőszakból és egy, a fődíj sorsolásra vonatkozó időszakból áll:

1. időszak: 2018. augusztus 1. 00:00 - augusztus 5. 23:59.

2. időszak: 2018. augusztus 6. 00:00 - augusztus 12. 23:59.

3. időszak: 2018. augusztus 13. 00:00 – augusztus 19. 23.59

4. időszak: 2018. augusztus 20. 00:00 – augusztus 26. 23.59

5. időszak: 2018. augusztus 27. 00:00 – augusztus 31. 23.59

A fődíjak nyerteseinek sorsolási időszaka:
2018. augusztus 01. 00:00 – augusztus 31. 23.59

Az egyes időszakok sorsolásain az adott időszakban beérkezett valamennyi érvényes kód vesz részt.

A fődíj sorsolásán minden Játékos részt vesz, aki legalább 1 db érvényes Kód feltöltésével 2018. augusztus 01. 00:00 – augusztus 31. 23.59 között részt vett a Játékban. A fődíj sorsolásán a játékosok e-mail címei vesznek részt. A Játékosok az adott e-mail címről beküldött kódok darabszámának növelésével nyerési esélyüket is növelik.

4. A Játékban részt vevő üzletek és termékek:

A Játékban az összes magyarországi INSTERSPAR áruház részt vesz, ahol a Szervező által forgalmazott összes Soproni termék (Soproni Óvatos Duhaj IPA, Soproni Óvatos Duhaj Démon, Soproni Klasszikus, Soproni 1895, Soproni Szűz, Soproni Radler 2%, Soproni Radler 0,0%) az alábbi üveges, és dobozos változatban vásárolható meg:

- 0,5 l üveg

- 0,5 l dobozos

5. A Kódfeltöltés Játék menete:

A Játékosok a weboldalon (www.soproni.hu/nyaripromocio) keresztül tudnak részt venni a Játékban.

A Kód (9 jegyű, szám karakterekből áll) a vásárlást igazoló blokkon található.

A vásárlást igazoló blokkon minden esetben egy darab AP-kód található. Csak azon AP-kódok érvényesek és vesznek részt a játékban, amelyek 2018. augusztus 1. és 2018. augusztus 31. között kiállított blokkon szerepelnek.

Minta kódok:

AP KÓD: AP123456789

A nyeremény átvételének feltétele az eredeti nyertes blokk és azon lévő AP-kód sértetlen, ép állapotban történő bemutatása, ezért a blokkot 2018. október 31-ig meg kell őrizni.

Amennyiben egy Játékos több, a Játékban részt vevő Soproni terméket vásárol, és annak megfelelő számú Kódot küld be, úgy nagyobb eséllyel vehet részt a sorsolásokon.

Egy AP-kóddal egy e-mail címről csak egyszer lehet pályázni, azaz egy Kód csak egyszer küldhető be érvényesen. A feltöltést követően a Szervező minden feltöltött AP-kódot ellenőriz.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás Kódokat küldő, nem valós adatokkal regisztráló Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból. Erre 5 érvénytelen kódbeküldést követően kerül sor.

A beküldött Kódok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

5.1., Játékban történő részvétel

A Játékosnak a Játék weboldalán (www.soproni.hu/nyaripromocio) a Játék ideje alatt az alábbi valós adatokat kell kötelező jelleggel, hiánytalanul megadnia:

- AP Kód

- Név

- E-mail cím

- Játékszabály és adatvédelmi szabályzat elfogadása

A weboldalon keresztül történő részvétel esetén egyszerre egy Kód megadása lehetséges.

A Játékos egy Kódot csak egyszer tölthet fel megadott e-mail címéről, illetve egy AP-kód is csak egyszer tölthető fel a Játékban.

6. Sorsolások

A nyertesek és tartaléknyertesek kiválasztása véletlenszerű, gépi sorsolással történik.

7. Nyertesek és pótnyertesek kiválasztása

Nyerő időszakok:

1. Napi és heti nyertesek sorsolása: 2018. augusztus 6. 12:00

2. Napi és heti nyertesek sorsolása: 2018. augusztus 13. 12:00

3. Napi és heti nyertesek sorsolása: 2018. augusztus 21. 12:00

4. Napi és heti nyertesek sorsolása: 2018. augusztus 27. 12:00

5. Napi és heti nyertesek sorsolása: 2018. szeptember 03. 12:00

A napi nyertesek száma a játékheteken:

1. Játékhét: napi nyertesek száma: 5 fő

2. Játékhét: napi nyertesek száma: 7 fő

3. Játékhét: napi nyertesek száma: 7 fő

4. Játékhét: napi nyertesek száma: 7 fő

5. Játékhét: napi nyertesek száma: 5 fő

A heti nyertesek száma a játékheteken:

1. Játékhét: heti nyertesek száma: 1 fő

2. Játékhét: heti nyertesek száma: 1 fő

3. Játékhét: heti nyertesek száma: 1 fő

4. Játékhét: heti nyertesek száma: 1 fő

5. Játékhét: heti nyertesek száma: 1 fő

A fődíj nyertesének (1 fő) sorsolási időpontja: 2018. szeptember 3. 12:00

A 2018. augusztus 1. - augusztus 5. 23:59 közötti időszakban 6 nyertest sorsolunk, 2018. augusztus 6. - augusztus 26. 23:59 között időszakonként 8 nyertest sorsolunk, majd 2018. augusztus 27. - augusztus 31. 23:59 közötti időszakban szintén 6 nyertest sorsolunk.

A fődíj nyertesét az 2018. augusztus 1. 00:00 - augusztus 31. 23:59 között Kódot feltöltők közül sorsoljuk ki. A Lebonyolító az 1 fődíj nyertes mellé 2 tartaléknyertest sorsol.

A fődíj sorsolása:

A fődíj sorsolására 2018. szeptember 3. 12:00 órakor kerül sor. A fődíj sorsolásán minden Játékos részt vesz, aki legalább 1 db érvényes Kód beküldésével 2018. augusztus 1. 00:00 - augusztus 31. 23:59 perc között kifejezte részvételi szándékát.

Valamennyi sorsolás az ACG Reklámügynökség irodájában, automatikus gépi sorsolással történik. A sorsolások nem nyilvánosak.

A nyertesek listája a sorsolást követően a www.soproni.hu/nyaripromocio oldalon válik elérhetővé.

8. Nyeremények

Heti sorsolásonként az első és ötödik játékidőszakban 6 nyertes, a második, harmadik és negyedik játékidőszakban 8 nyertes kerül kisorsolásra az alábbi nyereményekkel:

· 31 x 1 db tálca Soproni Klasszikus (napi nyeremények)
· 5 x 1 db hűtős gurulós bőrönd (heti nyeremények)

Fődíj:

1 db egyedi Soproni BBQ szett szett.

9. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolást követően a Lebonyolító 3 munkanapon belül e-mailben értesíti a kisorsolt Kódot beküldő Játékosokat.

A Játékosnak az e-mailben kapott linkre kattintva van lehetősége adatai megadására. Amennyiben a Szervező helyesnek vélte a beküldött adatokat, a Játékos jogosulttá válik a nyereményre, vagyis Nyertessé válik. A játékosnak az e-mail kézhezvételétől számítva 3 naptári nap áll rendelkezésre, hogy adatait a Szervező részére a nyertesértesítő levélben megadott linkre kattintva, és ott az adatmezőket kitöltve átadja.

A Szervező a sorsolást követően a www.soproni.hu/nyaripromocio oldalon teszi közzé a kisorsolt nyertes nevét.

A kisorsolt Játékos az alábbi feltételek teljesítése esetén válik nyertessé:

 • A nyertes e-mail értesítést kap, melyben szerepel a kisorsolt Kód, illetve egy paraméterezett, egyedi link.
 • A Játékosnak a linkre kattintva a Játék ideje alatt az alábbi valós adatokat kell kötelező jelleggel, hiánytalanul megadnia és a szükséges dokumentumokat feltöltenie:
  • Nyertes AP kód képe
  • Teljes Név
  • Születési dátum
  • Nyertes személyigazolványának azonosítója
  • Telefonszám
  • Szállítási cím
 • A Szervező fenntartja a jogot az eredeti nyertes Kód bekérésére postai úton is, amennyiben a feltöltött Kód képe nem egyértelműen olvasható.

Amennyiben az értesítő e-mail a Lebonyolító számára egyértelműen sikertelen, vagy nem érkeznek válaszok a nyertes Játékostól a 3 naptári napos határidőn belül, úgy a Lebonyolító kettő alkalommal a megadott elérhetőségi csatornán (e-mailben) (hétköznap 9-17 óra között) is megkísérli elérni a Játékost. Amennyiben a megkeresés sikertelen, úgy a Lebonyolító a tartaléknyertest értesíti. A tartaléknyerteseknek az értesítést követően 3 naptári napon belül jelentkeznie kell nyereményéért.

A nyereményeket a Szervező személyes kiszállítás útján juttatja el a nyertesek részére. Az átadás-átvétel során a nyertes Játékos vagy meghatalmazottja aláírásával köteles igazolni az átvételt egy Átvételi elismervény formájában.

Amennyiben a nyertes nem jogosult a nyereményére, mert nem felel meg maradéktalanul a jelen szabályzat szerinti személyi vagy tárgyi feltételeknek (pl. nem tudja a nyertes kódot bemutatni a 3 naptári napos határidőn belül) úgy a nyertes elveszíti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy az első értesítést követően legkésőbb 2018. október 31-ig a nyeremény átadására sor kerüljön. A Szervező felelőssége nem állapítható meg akkor, ha a Játékos nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét e határidőn belül tudja biztosítani. Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A megrongált vagy rosszul olvasható Kóddal a Játékos nem tud részt venni a Játékban, illetve utólag kizárható.

Az aktivitás során megszerzett további személyes adatok csak az aktivitás lebonyolításához használhatók fel, és az aktivitás befejezését vagy a Felhasználó adatkezelési hozzájárulásának visszavonását követően a Szervező megsemmisíti azokat.

10. Adók és közterhek:

A Szervező vállalja a nyereményekkel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, illetve a nyeremények futárral történő eljuttatásának díját a nyertes Játékos által megadott postai címre.

11. Információ a Játékról:

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Játék weboldalán: www.soproni.hu/nyaripromocio

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:

- soproni@acg.hu, illetve

- Vevőszolgálat: a hét 5 napján, hétfőtől - péntekig 10:00 és 16:00 között.

Tel: (99) 516-200, (99) 516-300; Fax: (99) 516-303; E-mail: vevoszolgalat@heineken.hu

12. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, a beérkezett Kódok feltöltése, illetve beküldése során rögzített adatokat (e-mail cím, telefonszám, kódszám, nyugatszám), valamint a nyertesek esetében a Szervező által fizetendő esetleges adókhoz, és más közterhekhez kapcsolódóan, illetve a nyeremények átadása céljából begyűjtött a név és cím adatokat kezeli.

A beérkezett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző Lebonyolító dolgozza fel. Az adatokat a Lebonyolítón kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező kezeli.

Játékosok részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint a következőket:

1. A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntesen hozzájárul az adatai kezeléséhez.

2. A Játékos adatainak feldolgozását az ACG Reklámügynökség végzi.

3. A Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.

4. A Szervező és a Lebonyolító minden további, a Játék során megszerzett személyes adatot megsemmisítenek a Játék lezárását követően. Az adatok kizárólag ez irányú kifejezett hozzájárulás esetén használhatók fel marketingcélokra.

5. A Játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a róla készült kép-, hang- vagy filmfelvétel a Szervező általi bármely reklámeszközön való használata és megjelenítése során, alkalom és módbeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

6. A Játékos engedélyezi az önkéntes módon általa megadott e-mail cím marketingcélú felhasználását közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és hírlevelek, illetve reklámlevelek eljuttatása céljából a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1.,) számára, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. A Játék során megszerzett további személyes adatok csak a Játék lebonyolításához használhatók fel és a Játék befejezését vagy a Játékos adatkezelési hozzájárulásának visszavonását követően a Szervező megsemmisíti azokat.

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója az ACG Reklámügynökség.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személynek nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”) (a továbbiakban: GDPR) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik egy a Játék által kódbeküldéskor kapott e-mailben található leiratkozó linkre kattintva.

A Szervező garantálja, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló Info.tv. és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

13. Egyebek:

Az előírttól eltérő formátumú Kódok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Szervező kizárja a felelősségét az esetlegesen felmerülő készlethiányokért.

A Szervező a programok változásának jogát fenntartja.

A szállítási kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefonhasználat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl: számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a Kód beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak a Kód beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák; lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség; internetszolgáltatók hibája; szerver-, vagy szolgáltatói hiba; az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége; hálózati túlterheltség; engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba; így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A feltételek elfogadásával Játékos tudomásul veszi, hogy az adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn kívül álló tényezők, mint például hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.soproni.hu/nyaripromocio weboldalon értesülhetnek.


Szervező

Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.